EU dataforordning

VORES HOLDNING

Hos Væltepeter ApS er vi indforstået med den nye persondataforordning. Ordningen ændrer ikke på vores generelle forståelse for indsamling af persondata. Den nye persondataforordning har overordnet givet vores forretning nogle nye klare retningslinjer i forbindelse med indsamling af persondata. Vi har opdelt vores indsamling af data på et elektronisk og fysisk punkt herunder:

 

Elektronisk indsamling af data:

Vores hjemmeside
På vores hjemmeside (www.væltepeter.dk/www.vaeltepeter.dk) indsamler vi som tidligere udelukkende cookies der overvåger hvilke sider vores kunder besøger for at optimere brugeroplevelsen. (Læs mere om hvad der bliver indsamlet igennem cookies og hvilke retningslinjer vi følger her.

Vi udsender derudover hverken nyhedsbreve eller gør brug af vores kunders persondata på hjemmesiden igennem salg, da vores hjemmeside på nuværende tidspunkt udelukkende fungerer som informationsside.

Vores kontaktformular hvor kunderne indtaster egen data, bliver ikke videresendt og fungerer på samme vis som e-mails som kun tilgås af personale der har relevans for den pågældende sag.


Facebook

På vores Facebook-side (https://www.facebook.com/vaeltepeter/) behandler vi aldrig persondata. Vi behandler til gengæld data opgivet af Facebook til brug af markedsføring for at kunne ramme vores målgruppe.

Vi opfordrer dermed heller aldrig til at man som kunde oplyser sin data til os igennem vores Facebook-side medmindre det har været i en privat besked for enten at kunne komme i kontakt med Væltepeter for f.eks. efterfølgende at fortsætte sagen på anden vis. Private samtaler er udelukkende tilgængelige for admins på siden og der bliver aldrig videregivet oplysninger herfra. Derudover bliver afsluttet samtaler arkiveret og kan ikke tilgås direkte af andre end en sags-relevant medarbejder.

 

Fysisk indsamling af data:

Reparationer
Oplysninger givet i forbindelse med en reparation (henholdsvis telefonnummer og fornavn)  bliver destrueret efter betalingen af reparationen har fundet sted. Vi har ikke database med oversigter over reparationer af hverken cykler købt i eller udenfor butikken.


Salg og service
Oplysninger givet ved køb af ny cykel fra butikken bliver noteret på et arbejdskort før følgende oplysninger bliver nedskrevet på et slutnotat og i et servicehæfte. Arbejdskortet bliver ved udlevering destrueret og vi beholder en kopi af slutnotatet i 5 år skulle kundens egne papirer bortkomme eller ved oplysning til et relevant virke såsom forsikringsselskaber. Oplysningerne bliver arkiveret fysisk i et aflåst skab efter lovens retningslinjer. Efter de 5 år bliver data´en destrueret som Væltepeter har forpligtiget sig til ifølge loven.


Konkurrence
Ved konkurrencer med fysisk tilstedeværelse hvor kundens oplysninger (henholdsvis navn og telefonnummer) bliver opgivet, bliver data lagt til side indtil konkurrencens sluttid hvorefter al data bliver destrueret. Data kan kun tilgås af personale med relevans til den pågældende konkurrence.

Dataforordning til internt brug i butikken er udarbejdet som den nye lov henviser til.